Fra Kvinneforening til Rebekkaforening - og fra Rebekkaforening til Rebekkaloge

 

Den 26.november 1986 ble Kvinneforeningen i Høyevarde stiftet. Til stedet på første møte var brødre fra loge nr.112 Høyevarde, og de overrakte også en sjekk på kr. 1000,-. Medlemmene var fruer, som de titulerte seg, til brødre i loge nr.112 Høyevarde. Referater fra Kvinneforeningens møter viser at de samarbeidet med loge nr.112 Høyevarde i forbindelse med diverse tilstelninger. Blant annet ble det i 1998 arrangert en tilstelning hvor det også befant seg gjester fra loge nr.69 Athene. I 1990 ble det holdt et møte hjemme hos Rådspresident Solveig Simonsen. Til stedet var søstre fra loge nr.69 Athene, loge nr.13 Ruth, samt fruer fra Kvinneforeningen i Høyevarde. Hensikten med dette møte var å få startet opp en Rebekkaforening på Karmøy.Det ble holdt flere møter, og fra referatene om hvem som deltok kan en lese kjente navn som Margaret Revheim, Gullborg Mølstre, Åse Velle, Signe Iren Velde, Wenche Røkke og Brita Hydle.

Karmøy Rebekkaforening ble så stiftet den 5.desember 1991, og Gullborg Mølstre ble valgt til formann. Det ble overrakt fine gaver fra logene i distriktet, og i referatet fra stiftelsesmøte kan en lese: " Fra loge nr.112 Høyevarde fikk vi 2 fine klubber til logesalen når den tid kommer, og en pengegave på kr 1000,- Rebekkaforeningens møter ble hold på Røde Kors huset i Kopervik.

Etter 2 år med iherdig forberedelser ble loge nr. 96 Fabiola instituert den 4.desember 1993 av Rådspresident Ingvild Samuelsen fra Rebekkarådet. I de siste årene av sitt liv pleide Fabiola de syke, hjalp de fattige og foreldreløse, og hun begravde de døde. Vi er stolte av at vi har Fabiolanavnet på vår loge.

Vår moderloge er loge nr.69 Athene, Haugesund. Vi er pr dags dato 2.10.2019 54 søstre