For å bli medlem i en loge må man anbefales av en fadder, vanligvis en bekjent i Logen og ha to personer man kjenner godt som referanser. Kjenner man ingen i Odd Fellow, men ønsker å vite mer eller bli medlem av en Odd Fellow Loge, så ta kontakt med en på e-post eller telefon med en av de personene som er nevnt under fanen "Kontakt oss". Alle henvendelser vil bli behandlet seriøst og anonymt. Har man en bekjent som er medlem i Ordenen, ta kontakt med vedkommende for nærmere informasjon.

Det stilles få, men ufravikelige krav til opptagelse som medlem av Odd Fellow Ordenen.

  • Man må ha fylt 21 år
  • Ha et godt omdømme
  • Vedkjenne seg troen på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder.

Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig. Det er rom for alle mennesker uansett religiøs bakgrunn. En Odd Fellow Loge er et samlingssted for vennskap, læring og egenutvikling. Ordenen har et pedagogisk utviklingsprogram som i hovedsak er bygget på ritualer og er oppdelt i grader. Ritualene er ikke tilgjengelige for utenforstående. Årsaken er at de må oppleves for å forståes. På andre områder som f.eks. utadrettet sosialt arbeid er Ordenen åpen i all sin gjerning.

En loge hjelper ikke bare til med selvutvikling, men også til å hjelpe andre. Ytterligere informasjon om Ordenens humanitære arbeid finner du på Ordenen sin nettside.