Loge nr. 122 Gyldenborg holder sine møter hver første og tredje mandag i måneden. Det er ikke ordinære logemøter i perioden juni-august.

Kort historikk

Loge Gyldenborg ble stiftet 26. april 1991 og har lokaler i Festningsgata 1 like under Kongsvinger festning. Det er også festningen som har gitt navnet til logen. På slutten av 1600-tallet beordret Stattholder Ulf Fredrik Gyldenløve byggingen av det som ble Kongsvinger festning, og derfor ble den også kalt Gyldenborg.

Overmester og Embedskollegiet ønsker alle brødrene vel møtt til våre sammenkomster. Møt så ofte du kan!

Med brodelig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

                                                      

                                                                    Terje Sletholen

                                                                           OM