Foran fra venstre: Storrepr. Svein Erik Børslungen, UM Arild Bråten,

OM Jens-Erik Onsrud,  EX. OM Roar Gusterudmoen.

Bak fra venstre: CM Egil Rymoen, Sekr. Terje Olav Rundtom,

Skm. Lars Gulbrandsen, Kap Ingar Eidsmo.