Foran fra venstre: Storrepr. Svein Erik Børslungen, EX.OM Jens Erik Onsrud,

OM Arild Bråten,  UM Terje Sletholen.

Bak fra venstre: Kap Arnfinn Mobekk, CM Åge Mobekk,

Sekr. Terje Olav Rundtom, Skm. Lars Gulbrandsen.