Valgte embedsmenn 2021 - 2023
 

Storrepresentant Arild Kristiansen
Overmester Rolf Sirevåg
Fungerende Eks Overmester Ove Bell-Andersen
Undermester Petter Ulriksen
Sekretær Egil Ve
Skattmester Bjørn Wingaard Geeves
Ceremonimester Olav Lægreid
Kapellan Ivar Jensen
Herold (utnevnes, medlem i EK) Svein Endresen


Utnevnte embedsmenn 2021 - 2023

OM Høyre assistent Trodn Nyland
OM Venstre assistent Erik Arnesen
UM Høyre assistent Haavard Lislien
UM Venstre assistent Bent Nystrøm
CM Høyre assistent Jan Helge Østerhagen
CM Venstre assistent Paul Stoisveen
Musikk ansvarlig Henrik Lagem
Musikkansvarlig assistent Jan Short Gibson
Inspektør Hans Petter Ruud
Inspektør assistent Kjetil Nygård
Indrevakt Jon Arnason
Yttrevakt Christer Holm