Valgte embedsmenn 2019 - 2021

Storrepresentant Arild Kristiansen
Fung Eks Overmester Per Olav Kallestad
Overmester Ove Bell-Andersen
Undermester Rolf Sirevåg
Sekretær Øystein Fongen
Skattmester Henrik Lagem
Kapellan Bjørn Wingaard Geeves
Ceremonimester Svein Endresen