Valgte embedsmenn 2019 - 2021

Storrepresentant Arild Kristiansen
Overmester Ove Bell-Andersen
Fungerende Eks Overmester Per Olav Kallestad
Undermester Rolf Sirevåg
Sekretær Øystein Fongen
Skattmester Henrik Lagem
Ceremonimester Svein Endresen
Kapellan Bjørn Wingaard Geeves
Herold (utnevnes medlem i EK) Odd Grindvoll


Utnevnte embedsmenn 2019 - 2021

OM Høyre assistent Paul Storsveen
OM Venstre assistent Per-Ivar Gjerald
UM Høyre assistent Cato Oddset
UM Venstre assistent Jon Arnarson
CM Høyre assistent Olav Lægreid
CM Venstre assistent Øyvind Solvang
Musikk ansvarlig Petter Ulriksen
Musikkansvarlig assistent Jan Short Gibson
Inspektør Pål Nilsen
Inspektør assistent Arne Nedregård
Indrevakt Morten Slungård
Yttrevakt Henning Rausandhaug