Vi gjentar suksessen med sommersamlinger.


Det har blitt en flott tradisjon der brødre og søstre fra mange loger
møter opp til hyggelig samvær i noen timer.

Vi møtes  ca klokken 18.00 på et sted (kommer senere) på følgende datoer:

27. Juni, 8. Juli, 22. Juli, 5. August, 19. August
 

Vi Loge nr. 132 Albert Schweitzer ønsker brødre og søstre som er i Oslo
på de aktuelle dagene hjertelig velkommen.

Her er noen bilder fra sommersamlingene 2020.

   responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Her er noen bilder fra sommersamlingene 2019.
Håper vi sees på samlingene i 2021 også. Vel møtt.