Vi gjentar suksessen med sommersamlinger.


Det har blitt en flott tradisjon der brødre og søstre fra mange loger
møter opp til hyggelig samvær i noen timer.

Vi møtes  ca klokken 18.00 på Herregårdskroen som ligger
i Frognerparken på følgende datoer:

18. Juni, 2. Juli, 16. Juli, 30. Juli, 6. August, 20. August
 

Vi Loge nr. 132 Albert Schweitzer ønsker brødre og søstre som er i Oslo
på de aktuelle dagene hjertelig velkommen.

 

Hjemmeside:

http://www.herregaardskroen.no

Her er noen bilder fra sommersamlingene 2019.
Håper vi sees på samlingene i 2020 også. Vel møtt.