Valgte nevnder

Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon, §10-1:
Truls Teilman, Georg Uhlmann, Runar Gjerald, vara: Bjørn Fossan

Nominasjonsnevnd, §10-2:
Arild Kristensen, Bjørn W Geeves, Rurar Gjerald, Haavard Lislien, Eigil Jespersen

Finansnevnd, §10-3:
Morten Slungård, Per Anton Skjemstad, Erik Arnesen, vara: Trond Johnsen

Nevnd for etterlatte, §10-4:
Øistein Karlsen, Bent Nystrøm, Per Ivar Gjerald, Anstein Mathisen, Jørgen Enger

Nevnd for hjelp og støtte, §10-5:
Erik Weber, Stig M Mørneby, Bjørn W Geeves, Jon Arnason, Øystein Gaasdalen

Revisjonsnevnd, §10-6:
Petter Ulriksen, Ivar Jensen, Knut Andreas Bremerthun

AS Stortingsgaten 28, Særlov §20:
Per O Kallestad, Runar Gjerald, Cato Oddsett

 

Utnevnte nevnder

Utadvendt arbeid, §11-1:
Georg Uhlmann, Paul Storsveen, Christian Hellkås, Arne Nedregård

Nevnd for omsorg, §11-2:
Erik Weber, Michael Mörneby, Bjørn W Geeves, Jon Arnason, Øystein Gaasdalen

Nevnd for anskaffelser, 11-3:
Erik Arnesen, Rolf Sirevåg, Henrik Lagem

Undersøkelsesnevnd, §11-4:
Arild Kristensen, Runar Gjerald, Terje Retteråsen, Jens Gunnar Ness, Ivar Jensen, Bent Nystrøm

Privatnevnd, §11-5: 
Georg Uhlmann, Erik Weber, Odd Grindvoll, Øystein Fongen, Christian Helkås

Redaksjonskomite, Særlov §13:
Øistein Karlsen, Bjørn Fossan, Knut Andreas Bremerthun

Ærefrykt for livet
Morten Slungård, Georg Uhlmann

NET
Morten Slungård, Øistein Karlsen, Svein Endresen, Pål Erling Nilsen, Henning Rausandhaug