Valgte nevnder

Styrkelse og Ekspansjon (5+1 vara) (pluss to yngre)
Arild Kristensen, Eigil Jespersen, Bjørn Fossan, Runar Gjerald, Petter Ulriksen, Ivar Jensen, Rolf Ledal. Vara: Per Kallestad.

Nominasjonsnevnden (5+1)
Ove Bell-Andersen, Bent Nystrøm, Haavard Lislien, Svein Endresen, Jan Short-Gibson
Vara: Per Kallestad.

Finansnevnden (3+1)
Espen Olsen, Morten Slungård. Knut Andreas Bremerthun

Nevnd for etterlatte (5)
Øistein Karlsen, Erik Arnesen, Magnus Classon, Kjetil Nygaard, Rune Gangvik.

Revisjonsvenden (3)
Per Anton Skjemstad, Christian Hellkås, Rune Solstad. 

Stortingsgaten 28.
Rolf Sirevåg, Henning Rausandhaug, Bjørn Geeves.

 

Utnevnte nevnder

Nevnd for utadvendt arbeid
Trond Nyland, Henrik Lagem, Jan Helge Østerhagen, Kjetil Nygård, Carl Borg.

Nevnd for omsorg
Erik Arnesen, Hans-Petter Ruud, Øistein Karlsen,Bent Nystrøm, Rune Gangvik.

Nevnd for Anskaffelse
Hans-Petter Rud, Kjetil Nygård, Hans Georg Haaker.

Privatnevnd
Magnus Classon, Rune Solstad, Christer Holm, Trond Nyland, Hans Georg Haaker.

Undersøkelsesnevnd
Fung Eks OM alene.

Redaksjonskomite
Svein Endresen Øystein Karlsen,

Gradsnevnd
Logens EK