Valgte nevnder

Styrkelse og Ekspansjon (5+1 vara) (pluss to yngre)
Arild Kristensen, Georg Uhlmann, Cato Oddsett, Bjørn W Geeves,
Bjørn Fossan, Birger Olsen, Odd Grindvoll. Vara: Eigil Jespersen.

Nominasjonsnevnden (5+1)
Per O Kallestad, Truls Teilmann, Bent Nystrøm, Haavard Lislien,
Rolf G Sirevåg, Vara: Einar Mortensen.

Finansnevnden (3+1)
Rune Gangvik, Erling Løken, Jørgen Enger. Vara: Trond Tønnesen.

Nevnd for etterlatte (5)
Per Anton Skjemstad, Rolf Ledal, Petter Ulriksen,
Arnstein Mathisen, Øystein Gaasdalen.

Revisjonsvenden (3)
Jon Arnarson, Cato Oddsett, Erik Arnesen.

Stortingsgaten 28.
Ove Bell-Andresen, Runar Gjerald, Karl Tore Mikalsen.

 

Utnevnte nevnder

Nevnd for utadvendt arbeid
Christian Hellkås, Henrik Lagem, Jan Helge Østerhagen,
Trond Nyland. Birger Olsen

Nevnd for omsorg
Erik Weber, Petter Ulriksen, Øystein Karlsen, Terje Retteråsen,
Bengt Nystrøm, Espen Olsen.

Nevnd for Anskaffelse
Erik Arnesen, Pål Nilsen, Jens Gunnar Næss.

Privatnevnd
Rune Solstad, Bror Magnus Carlsson, Christian Hellkås,
Carl Christer Holm, Carlo Viarello,

Undersøkelsesnevnd
Fung Eks OM alene

Redaksjonskomite
Odd Grindvoll, Øystein Karlsen,

Gradsnevnd
Logens EK