Loge 132 Albert Schweitzer

Høsten 2019

 

Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til
møter i Loge 132 Albert Schweitzer torsdager kl 1900.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Ove Bell-Andersen
Overmester

07.06.1997
132