Loge 132 Albert Schweitzer

Høsten 2021

 

Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til
møter i Loge 132 Albert Schweitzer torsdager kl 1900.

 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Rolf Sirevåg
Overmester

07.06.1997
132