Loge nr 132 Albert Schweitzer har loge nr 86 Sigurd Syr som norsk vennskapsloge.
Logen ligger på Hønefoss og vi besøker hverandre jevnlig.

Loge nr 86 sigurd Syr sin hjemmeside finner du her.

 

 

 

 


Logen har også en vennskapsloge i Danmark, Loge nr 11 Columbus i København.

Loge nr 11 Columbus sin hjemmeside finner du her.