Den 4. september 2019 ble logens nye kollegie installert. Det består av

Storrep Ketil Johnsen

Eks OM Rune Angel Olsen

OM Kjetil Solvang

UM John Eirik Nilsen

Sekr Per Valved

Skattm. Einar Paulsen

CM Tor Arne Ellingsen