Den 6. september 2017 ble logens nye kollegie installert. Det består av

Storrep Ketil Johnsen

Eks OM Odd Sigurd Løkke

OM Rune Angel Olsen

UM Kjetil Solvang

Sekr Per Valved

Skattm. Einar Paulsen

CM Lars Gunnar Løkke