Den 1. september 2021 ble logens nye kollegie installert. Det består av

Storrep Ketil Johnsen

Eks OM Kjetil Solvang

OM John Eirik Nilsen

UM Jarle Marthinsen

Sekr Ove Brun Mathisren

Skattm. Jan Rudi Grundstøm Pedersen

Kapellan Bengt Solstad Hansen