Den 6 september 2023 ble logens nye kollegie installert. Det består av

Storrep Ketil Johnsen

Eks OM John Eirik Nilsen

OM Jarle Marthinsen

UM Bengt Hansen

Sekr Kjetil Solvang

Skattm. Jan Rudi Grundstøm Pedersen

Kapellan Andreas Mølmann