Kjøkkenkomite

Publisert

Til å ordne bevertning til ettermøtene har vi en kjøkkenkomite.

Hvem som er i denne rullerer fra møte til møte.

I fra oppstart høsten 2018 går listen alfabetisk og merk at det bare er satt opp tre brødre i hver komite. Her må da, hvis det skulle være nødvendig, komiteen innhente hjelp fra øvrige brødre. Det som også er nytt er at de som er over 70 år, eller blir ansett som med sviktende helse ikke er oppført på kjøkkenlisten. Men det betyr ikke at de ikke kan brukes. Der ligger det en formidabel ressurs som vi ikke må glemme av.

 

Pliktene til kjøkkenkomiten:

- Leder i kjøkkenkomiteen (førstemann å listen) kaller de andre til tjeneste.

- Fordele av oppgaver internt i gruppen og evt. hjelp andre brødre innhentes.

- Hente nøkkel til lokalet hos Br. Fung. Eks OM på

    Company Menswear på Nissen Hammerfest Senter.

- Sette opp meny og handle inn til dette. Vi har konto (Nr. 480) hos Coop Hammerfest SA som da gjelder Coop Prix på Fuglenes, Coop Mega i sentrum og Coop Extra i Storsvingen. Gjelder altså IKKE Coop Extra på Bryggen som eies av Coop Finnmark.

- Dekke bord ihht. etikette.

- Lage og servere mat.

- Betjene baren og kassen.

- Rydde og vaske opp, herunder tørke av bordene, baren, benker og gulv på kjøkkenet.

- Levere nøkler tilbake der de ble hentet.

Spørsmål om pliktene besvares av Br. UM.