07.11.2018: UTDATERT. DET ER VEDTATT NYTT SOM IKKE ER PUBLISERT ENNÅ, SÅ DET UNDER ER IKKE LENGER GJELDENDE.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

UTLEIEREGLEMENT

for

ODD FELLOW HUSET

1.

Lokalene leies primært ut til følgende arrangementstyper:

Barnedåp                                               pris kr. 4.000,

Konfirmasjon                                        pris kr. 4.000,

Begravelser                                           pris kr. 1.000,

Ved begravelse av logemedlem beregnes ikke leiegebyr.

Ved leie på vegne av logemedlemmers foreldre, ekte

make/samboer, barn, barnebarn, oldebarn, rabatteres

leien med 50% medlemsrabatt.

Det er en forutsetning at leien skjer for

logemedlemmets

regning og risiko.

 

2.

Lokalene kan også leies ut i forbindelse med medlemmers

foreldre/barn/barnebarns jubileer, bryllup m.v. Med

unntak av bryllup settes det imidlertid nedad

aldersgrense på 40 år. Eksempelvis betyr dette at man

ikke leier ut lokalene til barn/barnebarns 30 års bursdags

feiring.

Her er det også en forutsetning at leie skjer for loge

medlemmets regning og risiko.

Leieprisen er ft. ved slik utleie kr. 5.000,-  og rabatteres

som i pkt. 1.

 

 

3.

Eksterne utleier til bedrifter, organisasjoner m.v.

Lokalene kan leies ut til ordinær møtevirksomhet.

Pris for ”dagleie” mandag - fredag er kr. 1.000,-

 

Pris for week-end arrangement som firmafest, julebord

m.v. er kr. 5.000,

 

Det presiseres at slik utleie skal begrenses til et

minimum. Husets økonomi vil alltid være

retningsgivende i forhold til beslutning om utleie eller

ikke. I tilfeller hvor det fremkommer tvil om utleie, er

det et samlet husstyre som tar beslutningen.

Reglementet tas opp til vurdering/justering en gang pr.

år; fortrinnsvis i forbindelse med avvikling av general

forsamling.

Generalforsamlingen har den besluttende myndighet.

men om det i fra logenes side fremkommer meninger

om justeringer av reglementet, må begge logene, som

eiere, være enige. Eventuelle forslag fremsettes for

styret i skriftlig form.

 

 

Hammerfest den 14. mars 2013.

 

Nils J. Lund    Ketil Johnsen    Berit Eliassen    Solfrid Mortensen

Styreleder       Styremedl.         Styremedl.            Styremedl./  Sekretær

 

 

 

 

 


View Larger Map