Våre medlemmer kommer fra alle samfunnslag og fra forskjellige yrkesgrupper, totalt 95 brødre.

Vi har ingen andre restriksjoner når det gjelder medlemsskap enn at du må være 21 år, ha et godt omdømme, og du må tro på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder. Dersom du er ateist, har du ingenting i Odd Fellow å gjøre.

For å bli medlem må man ha en fadder og så søke om opptagelse. Det vanligste er at fadderen en bror i den logen man skal tas opp, men han kan godt være medlem av en annen loge.

 

Hva koster det?

Medlemsskap i loge nr. 70 Kvitbjørn koster kr. 2000,- pr år. Kontingenten kan deles opp i to deler.

På møtene kan prisen på servering variere litt alt etter hvilken type møte vi har. På helt vanlige møter er prisen normalt kr. 75,- for snitter og kaffe.

Dersom det er gallamøter, er det alltid varm mat, og prisen blir da noe høyere. Normalt vil prisen på slike måltider ikke være høyere enn kr 150,-. Drikke til maten kommer i tillegg.

  

Møter

Vi har våre møter 1. og 3. onsdag kl 19.00 i hver måned unntatt månedene juni, juli og august. Se møteprogrammet for detaljer. På hvert møte har vi også en kjøkkenkomite som steller i stand mat og drikke.

 

Antrekk

I logesammenheng har vi to antrekk, vanlig logeantrekk og galla. Ingen andre antrekk er godkjent; for eksempel har vi ikke anledning til å bruke smoking og sort sløyfe.

Vanlig logeantrekk består av mørk (sort) dress med hvit skjorte, sort slips, sorte strømper og sorte sko. Galla-antrekk består av sort livkjole med sort vest, hvit skjorte, hvit sløyfe og sorte sko (lakksko).

Det er sistnevnte antrekk som er vanlig når man blir tatt opp i logen.