Odd Fellow er en verdibasert Orden med hovedvekt på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Våre verdier formidles gjennom det rituelle arbeid, utvikling av fellesskapet og humanitær bistand. Knyttet til det siste kan nevnes bidrag til organisasjonene Unge Leve Vestfold og Krisesenteret. På landsbasis har fokus de siste årene vært SOS-barnebyer og ny Redningsskøyte (Odd Fellow III).

Som en verdibasert Orden har vi som mål å utvikle en kultur preget av medmenneskelighet, toleranse, respekt for hverandre og et inkluderende fellesskap.

Som logens Overmester vil jeg arbeide aktivt for å innfri disse mål. Vi trenger samtidig yngre og nye medlemmer som kan gi oss fornyelse og nye impulser. Skulle således noen besøkende på siden lese disse ord og fatte interesse for Loge 117 Oseberg, er det bare å ta kontakt gjennom informasjon på denne nettside eller oddfellow.no

Til våre brødre i Loge 117 Oseberg - la oss sammen skape møter som er preget av trivsel, glede og samhold.

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet!

Dag Hagerup Andersen
Overmester