Odd Fellow er en verdibasert Orden med hovedvekt på de tre søylene Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Våre verdier formidles gjennom det rituelle arbeidet, utviklingen av fellesskapet og vår humanitære bistand. Knyttet til det siste kan nevnes bidrag til organisasjoner som Frelsesarmeen, Tønsberg Bymisjonen, Unge Leve Vestfold, Krisesenteret i Vestfold med videre. På landsbasis har Odd Fellow de siste årene hatt fokus på SOS-Barnebyer og ny redningsskøyte – Odd Fellow III.

Som logens Overmester vil jeg aktivt arbeide for å innfri disse målene. Vi trenger samtidig yngre og nye medlemmer som kan gi oss fornyelse og sikre videre drift. Skulle noen etter å ha lest dette fatte interesse for Loge 117 Oseberg, er det bare å ta kontakt via kontaktinformasjon på dette nettstedet.

Til våre gamle og nye brødre i Loge 117 Oseberg – la oss sammen understøtte Odd Fellows overordnede mål – og også skape møter som er preget av trivsel, glede og samhold.

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet!
 

Per Firing jr.
Overmester