Funksjon Navn E-post Telefon
Storrepr. Knut Erik Orskaug of117storrepr@oddfellow.no 91 75 42 25
Eks OM Ole-Geir Olsen eksom.oseberg@gmail.com 90 69 93 10
OM Roar Hjerpekjøn of117om@oddfellow.no 99 20 66 67
UM Dag Hagerup Andersen of117um@oddfellow.no 97 90 04 23
Sekr. Odd Johan Moholdt of117sekr@oddfellow.no 92 82 39 50
Skattmester Jan Vidar Pedersen Døj of117skm@oddfellow.no 95 29 79 14
CM Jarle Moe of117cm@oddfellow.no 95 17 91 77
Webansv. Jarle Moe web.oseberg@gmail.com 95 17 91 77

Adresse:
Loge nr 117. Oseberg
Falckenbergsgate 7
3111 Tønsberg