Har du noen ganger ønsket deg et sted der du kan trekke deg tilbake, der du i fred og ro kan reflektere over livet? Der du kan engasjere deg i medmenneskers ve og vel? Kanskje kan vår loge være noe for deg? Her finner du mystikken, historien og gode livsverdier smeltet sammen i vakre ritualer. Et sted du blir mottatt som et kjært familiemedlem – ikke bare i egen loge, men også i loger på 90 tettsteder og byer over hele Norge.

Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Den Gylne Leveregel er vår viktigste rettesnor; Alt du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.

Odd Fellow Logen er åpen for alle menn, så sant du anerkjenner tilstedeværelsen av et høyeste vesen, og er fylt 21 år.

Vi kan love deg en minneverdig aften, og forhåpentligvis vil Venneaftenen gjøre deg i stand til å vurdere om det å være en Odd Fellow er noe for deg. Du trenger ikke ta stilling til dette på selve møtet. Ta gjerne inntrykkene med deg hjem, og tenk gjennom dem – før du gjør deg opp en mening.

 

Hva skjer under en Venneaften?

På Venneaften møter du mange av logens Brødre. Vi vil først vise deg logesalen og fortelle litt om Odd Fellow Ordenen. Deretter blir det et enkelt måltid sammen med logens brødre. Måltidet er en god anledning til å få svar på spørsmål du måtte ha om Odd Fellow Ordenen.

 

Påmelding og eventuelle spørsmål

Av hensyn til fri bevertning for våre gjester, ber vi om påmelding til møtet.
Påmelding og eventuelle spørsmål kan rettes til vår Undermester Steinar Trangerud på e-post: of117um@oddfellow.no, eller på telefon 99 56 74 55.

 

Praktisk informasjon

Tidspunkt: Neste møtedato er ikke fastsatt.

Møtested: Odd Fellow-huset i Falckenbergs gate 7 i Tønsberg. Se kartbeskrivelse.

Parkering: Egen parkeringsplass på eiendommen.

Antrekk: Pent antrekk, gjerne dress eller bukse og jakke. Logens brødre møter i vanlig logeantrekk som er sort dress.