Embedsmenn

 Navn

 Telefon

 E-post:

Storrepresentant

Arnt-Johan Hanssen

906 55 555

of81storrepr@oddfellow.no

Fung. Eks. OM

Eirik Jakobsen

947 91 797

of81eksom@oddfellow.no

Valgte
Embedsmenn

 Navn

 Telefon      

 

Overmester

Jan-Martin Haugen Dypfest

474 57 291

of81om@oddfellow.no

Undermester

Arne Kristian Andreassen

457 00 008

of81um@oddfellow.no

Sekretær

Torgeir Willumsen

948 90 046

of81sekr@oddfellow.no

Skattmester

Svein Oddvar Hobbelstad

900 34 311

of81skm@oddfellow.no

Ceremonimester

Arnt-Ove Nilsen

916 32 225

of81cm@oddfellow.no

Kapellan

Erik Salamonsen

907 82 023

of81kap@oddfellow.no

 

 

 

 

Utnevnte
Embedsmenn

Navn

Telefon

 

Inspektør

Alexander Rosvoll

994 03 704

rozwelth@online.no

Musikkansvarlig

Kjell John Olsen

900 88252

kjelljolsen@online.no

OM h. ass.

Tor Jonny Hansen

995 33 973

torjonnyhansen@gmail.com

OM v. ass.

Kåre Arvid Bøe

932 16795

k-a-boe@online.no

UM h. ass.

Tore Holst Andersen

977 01 925

holstan@online.no

UM v. ass.

Torstein Olsen

995 37 552

post@rorbuveien.com

Indre vakt

Arne Trume

924 11 839

arn-tru@online.no

Ytre vakt

Arne Akeren

907 21 073

aakere@online.no

CM h.ass.

Kjell Nordvik

950 83 360

kjell.nordvik@gmail.com

CM v.ass.

Hans Petter Fritzøe

902 05 074

hp@fritzoe.no

Arkivar

 

 

 

Insp. Ass

Per Albin Bolle

915 86 376

perbolle@online.no

Herold

Geir-Arne Storøy 

982 61 760

of81her@oddfellow.no

Samfunnets eldste

Atle Tverbak

915 27 164

atle.tvr@online.no

Fører

Geir-Ståle Antonsen 

952 52 626

gsa66@online.no

 

 

 

 

Andre
funksjoner

 Navn

 Telefon

 

Klubbmester

Steve John Mikal Paulsen

479 53 990

steve@safetynord.no