Embedsmenn  Navn  Telefon
Storrepresentant Geir Arne Storøy 982 61 760
Fung. Eks.OM Geir Ståle Antonsen 952 52 626
     
     
Valgte Embedsmenn  Navn  Telefon      
 Overmester  Eirik Jakobsen 947 91 797
 Undermester  Ole Bjørn Jensen 473 59 774
 Sekretær  Kristoffer Djupvik 992 55671
 Skattmester  Kåre Johan Andreassen 989 01 213
 Ceremonimester  Arne Akeren 907 21 073
 Kapellan  Erik Salamonsen 907 82 023
     
 Utnevnte    
 Embedsmenn Navn Telefon
 Inspektør  Bård Konrad Johansen 994 03 704
 Musikkansvarlig  Ivar Olsen 909 85 777
 OM h. ass.  Arnt Ove Nilsen 916 32 225
 OM v. ass.  Stein-Arve Sch. Paulsen   905 82 000
 UM h. ass.  Hans Petter Fritzøe 902 05 074
 UM v. ass.  Finn Paulsen 975 95 471
 Indre vakt  Torgeir Willumsen 948 90 046
 Ytre vakt  Svein Oddvar Hobbelstad 915 40 894
 CM h.ass.  Tor Jonny Hansen 995 33 973
 CM v.ass.  Kjell Coldevin 971 34 663
 Arkivar  Kjell Nordvik 950 83 360
 Insp. Ass  Bjørn Arvid Winther Qvale 404 73 410
 Herold  Arnt-Johan Hanssen 906 55 555
 Samfunnets eldste  Atle Tverbak 915 27 164
 Fører  Torgeir Willumsen 948 90 046
     
Andre funksjoner  Navn  Telefon
Klubbmester  Jan Kåre Gabrielsen 977 97 244
Webansvarlig  Arnt-Johan Hanssen 906 55 555