PLAN FOR ETTERMØTER 2024

DATO

MØTE

MENY

PRIS

23.04 = + DEKG Kveldsmat Kr. 150.-
       
14.05 O 25 Ve.Ju. Galla. Veteranens ønske ?
       
28.05 O Arbm. Havrettsbord Havrettsbord Kr. 200,- 
       
10.09 O Arbm. Økonomi v/SKM. Speketallerken Kr. 150.-
       

 

Allergi?
Kontakt UM
Arne Kristian Andreassen
Tlf: 451 00 008