Loge nr.81 Morild har sitt utspring fra Loge nr. 68 Landego. Denne Logen var den første Odd Fellow enheten i Bodø og ble stiftet i 1962.

I 1970 fikk samtalene blant Ordensbrødrene om en loge nr. 2 i Bodø en mer konkret form.

Den 17. januar 1971 holdt Loge nr. 68 Landego ekstraordinært møte for innstiftelse av Broderforening. Dette skjedde i nærvær av Stor Sire Arne Espelund og DDSS Odd Landmark. I tillegg til Broderforeningens 10 medlemmer møtte 36 brødre fra Loge nr. 68 Landego. De valgte tillitsmenn ble innsatt i sine embeder og Broderforeningen var i gang.

Lørdag 22. april 1972 ble Loge nr. 81 Morild innstiftet.

Fra Stor Logen møtte Stor Sire og Stor Sekretær i spissen for sine embedsmenn. Stor Sire overrakte fribrevet, og installerte Loge nr. 81 Morilds første valgte embedsmenn.

Etter hvert som både Loge nr. 68 Landego og Loge nr. 81 Morild vokste i medlemstall gjennom 1970 årene ble spørsmålet om ny ekspansjon for Odd Fellow ordenen i Bodø diskutert og denne gangen i fellesskap mellom.   
Eks OM John Hunstad
i Loge nr. 68 Landego påtok seg oppgaven med å gå i spissen for nyetableringen.

16. juni 1982 ble det sendt søknad til Storlogen om å få danne Broderforening. Søknaden var undertegnet av 10 ordensbrødre, fire av dem fra Loge nr. 81 Morild.

Da Bodin Broderforening ble etablert gikk 10 brødrene fra Loge nr. 81 Morild inn i broderforeningen og senere Loge nr. 106 Bodin.

Det står ikke til å nekte for at Loge nr. 81 Morild ved etableringen av
Loge nr. 106 Bodin, led et følbart tap.

Det var 10 av de mest aktive brødrene som forlot logen, og når flere av dem senere er blitt valgt til OM i Loge nr. 106 Bodin, kan vi trygt si at det var ressurspersoner som forlot oss for å sørge for ordenens knoppskyting i Bodø.

Loge nr. 81 Morild har også bidratt til knoppskyting i Saltdal.

Svein Roald Meisler kan som eldste medlem av Loge nr.126 Saltdal står som opphavsmann for Loge tanken i Saltdal.

Pådriveren i arbeidet som førte til etableringen av Logen i Saltdal var imidlertid
Olav Bjelvin – Loge nr. 81. Morilds daværende Storrepresentant.

Olav Bjelvin bidro senere med utformingen av Loge nr. 126 Saltdal sitt segl og innredning av Logesalen. Den nye Logen kvitterte med å velge ham som sin første Storrepresentant.

Fra 10 medlemmer som i 1972 tok initiativet til Broderforening, har Loge nr. 81 Morild ekspandert kraftig og i 2002 ble det besluttet at det var tid for nok en knoppskyting. Den 12. januar 2003 ble Hundholmen Broderforening etablert med utspring fra Loge nr. 81 Morild.

I perioden 2003 og frem til Installasjon av Loge nr.147 Elias Blix, den 6. mars 2004, hadde 45 av brødrene meldt overgang til den nye Logen.

Loge nr. 81 Morild hadde på dette tidspunktet 147 brødre, og ble etter 6. mars 2004 redusert til 102 medlemmer.

Medlemstallet har variert mellom 102 medlemmer i 2004 og opptil 106 medlemmer i mars 2010.