På vårt møte den 14 Mai 2024 fikk bror Torstein Olsen tildelt 25-års veteranjuvel