Colin Archer (1832-1921)

 

 

Konstruktør og båtbygger født i Larvik

Etter et kort opphold i California og på Sandwichøyene reiste Archer i 1850 til Australia.

Sammen med sin bror Charles bygget de opp den store farmen Gracemere, som ligger ved den store innsjøen av samme navn.

Colin Archer ble med årene en fremragende farmer, finansmann og administrator. Hans rolige og vennlige sinnelag, sammen med en urokkelig rettferdighetssans, gjorde ham høyt ansett av alle han kom i kontakt med. Ikke minst viste han forståelse for urinnvånernes mange problemer. Han hjalp dem til arbeide og tok ellers ofte deres parti når de kom i konflikt med de hvite.

Han reiste hjem i 1861 på besøk, men bestemte seg da til å bli hjemme hos familien i Larvik.

Farmene i Australia var i gode hender og skulle føres videre av slekten. Hans innsats på fremmed jord var gjort - og i en alder av knappe 30 år var han klar til å ta fatt på en ny stor livsoppgave.

I 1862 nedsatte han seg i sin fødeby som konstruktør og båtbygger. Archer vant i årenes løp et landskjent navn for sin forbedrede type av norske losbåter, for sine redningsskøyter, fiskefartøyer og lystbåter. Han var blant annet medstifter av "Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning" (NSSR).

Som konstruktør og bygger av polarskipet Fram (1892) er hans navn for alle tider knyttet til Nansens Nordpolekspedisjon 1893 - 1896 og til Otto Sverdrups og Roald Amundsens polarferder.

Colin Archer blev utnevnt til kommandør av St. Olavs orden i 1892.

(Bjarne Storm Halvorsen)

 

Det er med stolthet og takknemlighet vi bærer hans navn.