Kort historikk

Leir Norge sendte den 20. august 1937 et brev til loge 15 Kongshaug med en henstilling om dannelse av en leirforening. I logen var 13 brødre medlemmer av leir Norge. Disse stiftet 6. september 1937 Sandefjord Leirforening.
Formann var Harald Larsen, Sekr. Stefanus Jacobsen
og Kass Eigil Evensen.

Søknad om opprettelse av egen leir ble flere ganger avslått av Stor Sire fordi en ny leir ville bryte med det prinsipp som rådet om såkalt Vandreleir.

Så ble dette prinsipp endret, men nå var navnevalget et problem.
Etter forslag fra H. Aubert Mathissen fra loge 40 Vern ble søknaden om å benytte navnet LØFTINGEN sendt Stor Sire.

Dette ble avslått da Stor Sire ønsket et geografisk navn.

På den store dagen 5. februar 1961 ble Leir nr. 8 Vestfold instituert, hele 23½ år etter stiftelsen av leirforeningen.

Leiren har hele tiden hatt sitt hovedsete i ordenslokalene i 2. etasje i Stockflethsgate i Sandefjord. Her kan vi glede oss over at spisesalen er smakfullt oppusset og at det er laget nye garderober og toaletter.
Det er også laget heis.

KLIKK også her for Logoens/seglets historikk