PATRIARKEN  Organ for Leir nr 8 Vestfold

 

 

Patriarken: årstall og nummer

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

09

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 1

1

1

1

 

1

1

 1

1

3

 

1

1

4

1

1

2

2

2

2

2

2

2

 

2

4

9

2

2

5

2

 2

 ex

 

 3

 3

3

3

3

3

3

3

 

 

 

5

10

3

3

6

3

 3

3

 

 

 

4

4

4

 

 

4

 

 

 

6

11

4

 

 

 

 4

 4

 

 

 

 

5   6

 

 

Historikk:

Den første utgaven av "Patriarken" ble utgitt i årsskiftet 1968-70, ført i pennen av Eks HP Kristian Jansen. I årsskiftet 1972-73 overtok Eks SDSS Jens Peder Flakstad og ga stafettpinnen videre til Eks OM Øivin Eriksen i 1985. Han fungerte som redaktør til 1996, da  Eks OM Leif Eriksen overtok.  Han fungerte til 2001 da nåværende redaktør overtok.

Nåværende redaktør Hans-Olav Fredriksen ble opptatt i Ordenen 14. april 1993 og kallet til Leiren 3. febr. 2002.  Fungerer pr. i dag som CM i loge nr 40 Vern.

Har du bidrag mottar red. de gjerne pr epost: hans-fre@online.no  eller tlf. priv. 33324490 eller mob. 41614378.

Rettelse vedr. Patriarken. : redaktør Han-Olav Fredriksen har fungert som redaktør frem til sommeren 2015. Ved opprettelsen av Leir 28 Oslofjord opphørte Patriarken i sin nåværende form og ble erstattet av Nyhetsbrevet som du finner link til fra hovedmenyen. Denne publikasjonen sendes ikke til medlemmene slik som Patriarken, men kun som Epost og på Leierens web side. Den enkelte Loge må derfor formidle dette innholdet til de medlemmene som ikke har Epost.