Embedsmenn

Embete Navn
Storrepresentant Bo Skammelsrud
Fung. eks OM Reidar Larsen
Overmester Ken Juel Olsen
Undermester Knut Harald Rustadbakken
Sekretær Carl-Victor Sundling
Skattmester Tormod Bukholm
Ceremonimester Jan-Petter Jensen
Kapellan Trond Vestad
Inspektør Jan Pettersen
Inspektørassistent -
Indre vakt Leif Rugsveen
Ytre vakt Karsten Svendsen
OMs høyre assistent Jens-Petter Jensen
OMs venstre assistent Magne S Jensen
UMs høyre assistent Eivind Nygaard
UMs venstre assistent Bjørn Hansen
CMs høyre assistent Andreas Ebeltoft
CMs venstre assistent Ståle Eide
Organist Christian Rustadbakken
Arkivar Ole Herman Halvorsen
Herold Roy Svendsen

Nominasjonsnemnd

Rolle Navn
Leder Reidar Larsen
Medlem Hans Edgar Solberg
Medlem Tor-Finn Aunevik
Medlem Kjell Åge Berg
Medlem Ståle Olav Eide
Vara Bo Skammelsrud

Nemnd for styrkelse og ekspansjon

Rolle Navn
Leder Bo Skammelsrud
Medlem Reidar Larsen
Medlem Åge Wikstøl
Medlem Jan-Petter Jensen
Vara Medlem Andreas Ebeltoft
Medlem Roy Svendsen
Medlem Eivind Olav Nygaard

Revisjonsnemnd

Rolle Navn
Leder Ole Herman Halvorsen
Medlem Sten Erling Lilleby
Vara Medlem Kjell-Arne Berby

Finansnemnd

Rolle Navn
Leder Ståle Olav Eide
Medlem Hans Edgar Solberg
Medlem Bjørn Hansen
Medlem Christian Rustadbakken

Nemnd for utadrettet arbeid

Rolle Navn
Medlem Endre Rødsveen
Medlem Magid Pishtwan
Medlem Kjell Erik Faraasen
Medlem Christian Rustadbakken
   

Nemnd for omsorg

Rolle Navn
Leder Karsten Svendsen
Medlem Reidar Larsen
Medlem Bjørn Hugo Røyter
   

Nemnd for anskaffelser

Rolle Navn
Leder Jan Pettersen
Medlem Jan-Petter Jensen
Medlem Kjell Åge BergPrivatnemnd

Rolle Navn
Leder Knut Harald Rustadbakken