Embedsmenn

Embete Navn
Storrepresentant Jan Kingo Lilleby
Fung. eks OM Kjell Åge Berg
Overmester Reidar Larsen
Undermester Ken Juel Olsen
Sekretær Carl-Victor Sundling
Skattmester Sten Erling Lilleby
Ceremonimester Knut Harald Rustadbakken
Kapellan Trond Vestad
Inspektør Jens-Petter Jensen
Inspektørassistent Karsten Svendsen
Indre vakt Magid Pishtwan
Ytre vakt Kjell Erik Faraasen
OMs høyre assistent Ove Kvalheim
OMs venstre assistent Leif Arild Rugsveen
UMs høyre assistent Karsten Svendsen
UMs venstre assistent Christian Rustadbakken
CMs høyre assistent Per Eugen Lie
CMs venstre assistent Andreas Ebeltoft
Organist Thore Johs. Heiberg
Arkivar Ole Herman Halvorsen
Herold Jan-Petter Jensen

Nominasjonsnemnd

Rolle Navn
Leder Kjell Åge Berg
Medlem Bo Skammelsrud
Medlem Tor-Finn Aunevik
Medlem Kjell Arne Bærby
Medlem Ståle Eide
Vara Hans Edgar Solberg

Nemnd for styrkelse og ekspansjon

Rolle Navn
Leder Jan Kingo Lilleby
Medlem Harald Nygaard
Medlem Åge Wikstøl
Medlem Jan-Petter Jensen
Medlem Andreas Ebeltoft
Medlem Jonny Nilsen

Revisjonsnemnd

Rolle Navn
Leder Ole Herman Halvorsen
Medlem Ove Kvalheim
Medlem Arne Renstrøm

Finansnemnd

Rolle Navn
Leder Kjell Erik Faraasen
Medlem Magid Pishtwan
Medlem Christian Rustadbakken
Medlem Thormod Bukholm

Nemnd for utadrettet arbeid

Rolle Navn
Leder Ken Juel Olsen
Medlem Sten Erling Lilleby
Medlem Thore Johs. Heiberg
Medlem Per Eugen Lie
Medlem Christian Rustadbakken

Nemnd for omsorg

Rolle Navn
Leder Thorbjørn Jørgensen
Medlem Arne Renstrøm
Medlem Trond Vestad
Medlem Stein Løwengreen
Medlem Ove Kvalheim

Nemnd for anskaffelser

Rolle Navn
Leder Jens-Petter Jensen
Medlem Magid Pishtwan
Medlem Leif Arild Rugsveen

Albumnemnd

Rolle Navn
Medlem Ken Juel Olsen
Medlem Hans Edgar Solberg
Medlem Karsten Svendsen
Medlem Tor-Finn Aunevik

Sosialnemnd

Rolle Navn
Leder Ole Herman Halvorsen
Medlem Bjørn Hansen
Medlem Kjell Arne Bærby
Medlem Kjell Erik Faraasen

Foredragsnemnd

Rolle Navn
Leder Arne Renstrøm
Medlem Carl-Victor Sundling
Medlem Andreas Ebeltoft

Privatnemnd

Rolle Navn
Leder Ken Juel Olsen