Danmark: Broderloge nr. 76 Asger Ryg, Ringsted
Sverige: Brödraloge nr. 58 Vestergyllen, Skövde

I tillegg pleier vi et nært forhold med våre gode naboer i Brödraloge nr. 63 Viking i Strømstad.
Vi får besøk av dem i vårsemesteret og drar over grensen på besøk i høstsemesteret.

Nordisk Treff

Hvert annet år arrangerer vennskapsbyene Halden, Ringsted og Skövde felles nordisk treff.

Allerede 19. mai 1951 reiste 10 av Halden Broderforenings medlemmer på besøk til Skövde. OM Oweling og 9 brødre fra loge nr. 58 Vestergyllen besøkte vår loge ved institueringen 20. desember 1952. Logene besøkte hverandre også i 1953 og 1954. 6. januar 1955 deltok brødre fra Vestergyllen ved innvielsen av Fredrikstens nye logesal.

Loge nr. 58 Vestergyllens besøk i Halden 9. - 10. mai 1953 må nevnes spesielt; 63 fra Skövde deltok og Fredriksten stilte mannssterke med 70 personer, hvorav 37 brødre. Tilsammen 133 personer, noe som er det største deltagerantall hittil i Halden.

Ringsted kommune i Danmark arbeidet energisk for å styrke forbindelsen mellom vennskapsbyene. Loge nr. 76 Asger Ryg tok kontakt med loge nr. 58 Vestergyllen i anledning logens instituering 11. september 1956. Logene besøkte hverandre i 1956 og 1957. Deretter tok brødrene i loge nr. 58 Vestergyllen initiativet og arrangerte det første Nordiske Vennskapstreff i Skövde 10. - 11. mai 1958. Neste treff var i Halden året etter, deretter gikk man, fornuftig nok, over til å møtes hvert annet år.

Vertslogene har i alle år nedlagt et betydelig arbeid for å få til et arrangement som gir deltakere noe ekstra, det som skal til for å holde treffene levende og interessante. Møtene i logesalen gjennomføres med høy kvalitet, og den påfølgende middag markerer med stil Ordenens nordiske fellesskap og vennskapslogenes spesielle forhold. Med en utflukt på søndag søker vertslogen å finne frem det severdige og interessante på sitt hjemsted – enten det er gammel eller ny kultur, næringsliv eller typiske turistattraksjoner. På de fleste treffene har det også vært en Gradsgivning, andre ganger har det vært jubileum.