Ble skrevet ned i fire beretninger.
5 års beretningen ble skrevet på datidens skrivemaskin i 1957 og mangfoldiggjort med lite god leselighet.
10 års beretningen ble mangfoldiggjort på en spritduplikator med noe uleselig gjengivelse i 1962.
25 års og 50 års beretningene ble bearbeidet på trykkeriet med god faglig gjengivelse.