Mange av medlemmene har vanskelig for å komme seg inn på våre medlemssider, og/eller forstår ikke hvordan de kan brukes.

Nedenfor følger en kortfattet instruksjon i hvordan du kan bruke våre lukkede sider:

1.Finn området  til høyre der det står: "Storlogens ID-nr".

2. I ruten som er under teksten "Storlogens ID-nr" skriver du inn ditt ID-nr (Dette finner du øverst bak på Odd Fellow bladet, over ditt navn og adresse). 

3. I ruten nedenfor dette står det "Passord". I denne ruten skriver du inn din fødselsdato: DDMMÅÅÅÅ (Det vil si at dersom du er født den 01.12.1972 så skriver du inn 01121972).

4. Klikk på "Logg inn".

5. Nå kommer du inn på en ny side der du er innlogget som medlem. (Øverst til høyre vil det stå at du er innlogget med ditt navn)

6. Dersom du nå klikker på "Adm. hjelp" i menyen øverst kommer du inn på en ny side hvor du vil finne (bl.a.) følgende:

 - Generell informasjon

 - Blanketter

 - Lover

 - Matrikkel

 - Nummererte sirkulærer

 - Ordensetikette

 - Legg til infosider (Kun aktuelt for logens nettansvarlige... ;-)

 - Foredragsbank

 - Instrukser og veiledninger

 - Spill

 - Odd Fellow e-postadresser

Noen av menyvalgene kan ha mangelfull/fraværende tekst, men dette vil bli ajourført fra Storlogen etterhvert. Matrikkelen inneholder alle loger/leire i Norge, så du må nok bla litt nedover for å finne enheter i vårt distrikt/vår egen loge.

Det er også mulig bl.a. å bestille direkte fra Odd Fellow Utstyr.