Meny høsten 2021 - 98 Henrik Ibsen 

Dato

Møtetype

Bemerkning

Meny

       

 

Ettermøtene er vår arena for den gode samtale, vennskapets utvikling og tilhørighet 

Og samles rundt et taffel - fra det enkleste måltid til de store festmiddager gir oss som er til stede en ro, stemning og fellesskap som løfter logemøtet ut av hverdagen. 

Ettermøtets viktighet

Det skapes relasjoner, vennskap og lojalitet rundt bordet på ettermøtene.  Den mer uformelle delen av våre møter, der vi samles rundt et måltid, er en viktig del av vårt logearbeid.  Det er her vennskapene oppstår, refleksjonen dyrkes og kunnskap formidles. 

Ettermøtet er som regel delt i to, middag i spisesalen og deretter kaffe i salongen, hvor den gode samtalen fortsetter. Det er også anledning til å kjøpe forfriskninger. 

Br. UM har ansvar for at taffelet gjennomføres på en fin måte - ettermøtet er arenaen der vi skal gjøre de riktige tingene, ikke alltid ha fokuset på å gjøre tingene rett. 

Vi har som regel middag, men har klart å få det til å gå opp uten påmelding. Ved festelelige anledninger er det påmelding.  

Privatnevnden har rett til å endre på menyer og priser uten forutgående varsel.

UM Johan Christian Gundersen, tlf.95982384. Epost: johanchrg@gmail.com

Til gallamøtene (og Nyttårsloge) får vi hjelp til servering fra Måken, Fjære og Gabriel Scott