Meny våren 2024 - 98 Henrik Ibsen 

Dato

Møtetype

Bemerkning

Meny

02.04.24  40 års Ve.Ju.

HUSK PÅMELDING TIL MÅLTIDET OM DU SKAL SPISE.  

SE INFORMSJON NEDENFOR

Erter, kjøtt og flesk

 

Vi har som regel middag, og må be om påmelding om du skal spise. Ellers kan du ikke regne med å få mat. Kokken har satt foten ned. Oversikt over meny og drikke, med priser, vil bli sendt ut noen dager før møtet. Betal med Vips til 6183229. Oppgi meny, drikke og navn. (Bruker du ikke Vips, så ring tlf. 95901109 (eller send SMS) og meld deg på. Du betaler da på møtet).   

Ettermøtene er vår arena for den gode samtale, vennskapets utvikling og tilhørighet 

Og samles rundt et taffel - fra det enkleste måltid til de store festmiddager gir oss som er til stede en ro, stemning og fellesskap som løfter logemøtet ut av hverdagen. 

Ettermøtets viktighet

Det skapes relasjoner, vennskap og lojalitet rundt bordet på ettermøtene.  Den mer uformelle delen av våre møter, der vi samles rundt et måltid, er en viktig del av vårt logearbeid.  Det er her vennskapene oppstår, refleksjonen dyrkes og kunnskap formidles. 

Ettermøtet er som regel delt i to, middag i spisesalen og deretter kaffe i salongen, hvor den gode samtalen fortsetter. Det er også anledning til å kjøpe forfriskninger. 

Br. UM har ansvar for at taffelet gjennomføres på en fin måte - ettermøtet er arenaen der vi skal gjøre de riktige tingene, ikke alltid ha fokuset på å gjøre tingene rett. 

Vi har som regel middag, og må be om påmelding om du skal spise. Ellers kan du ikke regne med å få mat. Kokken har satt foten ned. Oversikt over meny og drikke, med priser, vil bli sendt ut noen dager før møtet. Betal med Vips til 6183229. Oppgi meny, drikke og navn. (Bruker du ikke Vips, så ring tlf. 95901109 (eller send SMS) og meld deg på. Du betaler da på møtet).   

UM Finn Kristan Skage, tlf.95901109. Epost: fkskage@gmail.com

Til gallamøtene (og Nyttårsloge) får vi hjelp til servering fra Måken, Fjære og Gabriel Scott