Broderloge nr.82 James Ridgely

Vestre Boulevard 29, 7200 Grindsted. Danmark.

På høsten 1995 henvender Loge nr. 98 Henrik Ibsen seg til Broderloge nr. 82 James Ridgely i Grindsted, Danmark om etablering av et vennskapssamarbeid.

I løpet av våren 1996 ble det besluttet at de to loger skulle innlede et slikt samarbeid, over landegrensene, for å utvikle de internasjonale relasjoner i Odd Fellow Ordenen.

Det første møtet, de to loger imellom, fant sted i Grimstad i september 1996, og det andre møte i Grindsted i 1997.

Det er siden besluttet at logene skal besøke hverandre skiftevis hvert annet år. Disse gjensidige besøk har bevirket til at det er oppstått mange gode personlige relasjoner og godt vennskap mellom brødrene og deres familier i de to loger.

Logesang til Broderloge nr.82 James Ridgely

Mel.: Danmark dejligst og vænge 

Vi os ord’nens rene lære, givet har i vold.
Målet er det vi skal bære i vort våbenskjold.
-Mænd af sindets rette adel,
riddere uden frygt og dadel-
James L. Ridgely’s navn til ære
Broder så det være.