Foto: Helges Studio 

Embede

Navn

Storrepresentant

Jarle Siring 

Fung. Eks Overmester

Geir Tjemsland

Overmester       

Johan Christian Gundersen

Undermester

Finn Kristian Skage

Sekretær

Geir Dokkedal

Skattmester

Arild Viken

Ceremonimester

Geir Harald Solheim

Kapellan

Arve Kolstø