Embede

Navn

Storrepresentant

Jarle Siring fra 20.9.2022

Fung. Eks Overmester

Jan Tore Solheim fra 20.9.2022

Overmester       

Geir Tjemsland

Undermester

Johan Christian Gundersen

Sekretær

Arve Kolstø

Skattmester

Halvard Halvorsen

Ceremonimester

Geir Harald Solheim

Kapellan

Finn Kristian Skage