Embede

Navn

Storrepresentant

Harald Støyl til 8.9.2022

Fung. Eks Overmester

Jarle Siring

Overmester       

Geir Tjemsland

Undermester

Johan Christian Gundersen

Sekretær

Arve Kolstø

Skattmester

Halvard Halvorsen

Ceremonimester

Geir Harald Solheim

Kapellan

Finn Kristian Skage