For å bli medlem i en loge, må du søke på eget søknadsskjema.   Søknadsskjema får du av en representant for den aktuelle logen.

Kriteriene for å kunne søke medlemsskap er :

  • Du må være fylt 21 år

  • Du må anerkjenne et høyeste vesen