I våre logehus arrangeres det med ulike mellomrom en venneaften eller en klubbaften.

Dette er sosiale arrangementer hvor våre medlemmer kan invitere med seg gode venner som kan ha interesse for Odd Fellow Ordenen og eventuelt medlemskap.

Dette skjer på alle steder, minst 2 ganger pr år.

I tillegg arrangerer enkelte Ordensbygg "Åpent hus" hvor alle ønskes velkommen inn.