Hver loge har faste møtedager.

De fleste har møte hver 14. dag, men noen loger har hver uke.

Et logeår begynner i september og avsluttes i mai.