Vi har medlemmer i vår Orden mellom 21 år og 102 år.  Det er altså flere generasjoner som samles i en loge.  Det er alle typer mennesker som blir medlem av vår Orden.  Det er ikke noen spesiell yrkesgruppe eller utdanningsgruppe som finner veien til Ordenshuset.  Vi representerer mangfoldet som finnes ellers i samfunnet