Medlemsavgiften varierer fra loge til loge mellom kr.1.200 – 3.500.
Ettermøtene er viktig del av vårt logeliv. Her dyrkes fellesskapet og den gode samtalen.  Det serveres forskjellig mat til ulike anledninger.  Men i snitt kan du regne med kr. 200,- pr. møte i utlegg til bespisning.  Men det er jo helt frivillig om man vil spise eller ikke.

Ut over disse kostnadene, vil det være lotterier og innsamlinger til formål som logen ønsker å støtte.  Dette er frivillige bidrag og foregår 2 -4 ganger pr. år.  Her er det selvsagt opp til hver enkelt hvor mye en vil bruke på dette.