Styreleder:
Oddbjørn Solum
Eldvegen 128
7750 Namdalseid

Mobil: 916 95 021
E-post: oddbjorn.solum@gmail.com