Utleige av logehuset

Publisert

Kontaktperson for utleige av logehuset:

paula@bjorlykke.net

mobil 90 65 00 31

Prisar:

Medlemar i logane kr 2000

Andre kr 3000 inkl vask. Dvs. at det skal ryddast og støvsugast samt tørke av bord.