Leir nr 2 Varde

 

Nevnder 2021 - 2023

Revidert: August 2021

 

Nominasjonsnevnd

 

Eks HP

Sigve Bjørheim

Loge nr. 116 Utstein

Patr

Kurt Wiig

Loge nr. 150 Gand

Patr

Jon Magnor Olaussen

Loge nr. 31 Erling Skjalgsson

Patr

Dag Magne Søyland

Loge nr. 9 Ekestubben m.d.g.S

Patr

Alv Svela

Loge nr. 5 Vesterlen

Patr

Per Gundersen

Loge nr. 140 Sverd i fjell

Eks HP

Aage Kristoffersen

Loge nr. 134 Godthaab

 

 

 

Varamenn:

 

 

Patr

Sven Terje Haugbråten

Loge nr. 15 Vesterlen

Patr

Inge Olav Larsen

Loge nr. 134 Godthaab

 

 

 

Finansnevnd:

 

Patr

Ole Torgeir Førland

Loge nr. 5 Vesterlen

Patr

Torfinn Håland

Loge nr. 31 Erling Skjalgsson

Patr

Tor Hoff

Loge nr. 134 Godthaab

 

 

 

Revisjonsnevnd:

 

Patr

Ingvald Frøystein

Loge nr. 140 Sver i fjell

Patr

Bjørnar Gloppen

Loge nr. 134 Godthaab

Patr

Svein Asbjørn Svimbil

Loge nr. 9 Ekestubben m.d.g.S

 

 

 

Nevnd for anskaffelser:

 

Patr

Stig Kristian Rostrup

Loge nr. 9 Ekestubben mdgS

Patr

Han Georg Knutsvik

Loge nr. 9 Ekestubben mdgS

Patr

Rolleiv Støylen

Loge nr. 31 Ekestubben m.d.g.S

 

 

 

Nevnd for Leirens styrkelse og ekspansjon:

Storrepr

Tor Thingbø

Loge nr. 31 Erling Skjalgsson

Eks HP

Arild Thorsrud

Loge nr. 5 Vestereln

Patr

Atle Hagen

Loge nr. 5 Vesterlen

Patr.

Kurt Gjerde

Loge nr. 134 Godthaab

Patr. Ivar Alvestad Loge nr. 150 Gand

Patr.

Harald Årstad

Loge 9 Ekestubben m.d.g.S

Varamann:

 

 

Eks HP

Alv Svela

Loge nr. 5 Vesterlen