Mel.: "Mens Nordhavet bruser"

 

Vi ønsker Leir Varde en fremtid go'
at ilden vil lyse og brenne.
Vi lover å være hverandre tro
til vandringen vår tar en ende.
Vår varde lyser - slik vi alle vet -
i Tro og Håp og i Barmhjertighet.

 

(vers nr. 5 av sangen som ble forfattet av patriark Andreas Jacobsen (Ajax))