De første valgte og utnevnte embedsmenn

Bak fra v: Terje Halsan, Harry Sandvei, Magnus Kvalnes, Steinar Kvalnes, Ragnar Bergesen,                   Rolf Albrigtsen,Georg Landau, Roald Vold, Henrik Høgsand, Petter Lorentsen, Carl Stenling

Foran: Nils A.Lochert, Per Hagen, DDSS Hammond Rosbach, Fung. Stm. Leif Dahle fra Leir nr. 6 Trøndelag, Konrad Fjellgård, Richard Svendsgård

                                            

 

HVA VAR BAKGRUNNEN

Loge nr.78 Svartisen vil begynne sin 25 år`s  beretning med følgende opplysning.

  • I mai 1957 flyttet br. Per A.Hagen, medlem av Loge nr. 17 Dag, Porsgrunn, til Glomfjord
  • Som interressert Odd Fellow tenkte han at det måtte være grunnlag for å stifte en Odd Fellow Loge i Meløy, og veien fra tanke til handling var ikke lang

Per A.Hagen var ofte på besøk i Loge nr. 68 Landego, Bodø, og han snakket bestandig om Ordenens utbredelse. Han gikk som katten rundt den varme grøten, gjorde seg kjent med sitt distrikt, gjorde seg opp en mening om grunnlaget for et Odd Fellow miljø i Meløy.

To andre meløyfjærdinger ble så opptatt som medlemmer i Loge nr. 68 Landego.  

  • Konrad Fjellgård, Ørnes 07.11.1963
  • Rolf Albrigtsen, Glomfjord 24.09.1964 

Disse tre søkte kontakt med hverandre våren 1965 og siden har ballen bare rullet og rullet.

 

BRODERFORENINGEN

Storlogen godkjente i 1967 dannelsen av BRODERFORENING I GLOMFJORD med Loge nr. 68 Landego, Bodø som moderloge. Den 18.02.1967 ble Glomfjord Broderforening av I.O.O.F. instituert av DDSS Hammond Rosbach, Trondheim, i nærvær av embedsmenn og brødre fra Loge nr. 68 Landego.

Til styre ble valgt:      

  • Formann         Per A.Hagen
  • Nestform.       Rolf Albrigtsen
  • Sekret.            Konrad Fjellgård
  • Kass.              Steinar Kvalnes
  • Arkivar           Odd Sundbakk      

I perioden 18.02.1967 og frem til 16.01.1971 ble det hele tiden arbeidet mot det mål å få instituert en Loge.

For å få dette godkjent krevdes flere medlemmer og dessuten Ordenslokaler. De tre første Odd Fellow i Meløy, initiatitagerne Per A.Hagen, Konrad Fjellgård og Rolf Albrigtsen la opp til en politikk hvor det skulle gåes sakte og nøye vurderes om foreslåtte kandidater ville passe inn i miljøet, også fruene. Denne politikk ble opprettholdt og etterlevet, med alle medlemmer som undersøkelsesnemnd.Broderforeningen var ikke innstillt på å søke om dispansasjon og ville heller bite i det sure eple og ta tiden til hjelp.   

Etter hvert som nye kandidater slapp gjennom nåløyet var det å søke Moderlogen, Loge nr. 68 Landego, om opptak av disse. Loge nr. 68 Landego var hjelpsomheten selv. Alltid klar til å innpasse sine egne aktiviteter etter oss. Riksvei nr. 17 var bare en drøm bak mange blåner. Vi hadde to timers biltur fra Glomfjord til Sund og så en to timers ferjetur derfra til Bodø. Var ferjen etter ruten ventet Loge nr. 68 Landego. Innvielser og gradspasseringer ble utført med en glede og hjertelighet som virkelig var følbar.

De fleste måtte hjem til en arbeidsdag og sydgående hurtigrute hadde ankomst Ørnes klokken 0700 så det var nok mange som kom tilbake til sin arbeidsplass i seneste laget. Det var aldri noen sure miner , tvertimot har vi i ettertid erfart at disse strabasiøse turer ble et minne som ingen beklager.

De nyinnvidde brødre ble straks tatt med på det videre arbeidet som om de var gamle erfarne Odd Fellows. De fleste er meget aktive og tilstedeværende i dag som for 25 år siden. Klubbaftener og nyttårsball ble feiret også den gang, selv om vi bare var 10 par - du verden hvor hyggelig vi hadde det.

 

INSTITUERING - LOGE NR. 78 SVARTISEN

Den 16.01.1971 kom Storlogen under ledelse av Stor Sire Arne Espelund til Glomfjord. I tillegg kom et stort antall Odd Fellow-brødre fra Loge nr. 68 Landego.

Grunnen til dette storfine besøk var at dagen var opprunnet, ventetiden var over. De midlertidige Ordenslokaler i kjell kjelleren på Folkets Hus skulle innvies og Loge nr. 789 Svartisen institueres. Fribrevet ble mottatt og det første embedskollegium innstallert.

                                                                                                         

Bak: Sekretær Nils Lockert, Kasserer Steinar Kvalnes, Skattmester Richard Svendsgård

Foran: UM Konrad Fjellgård, OM Per A. Hagen, Eks OM Rolf Albrigtsen