Innstituering av Odd Fellow Loge nr 78 Svartisen.

Glomfjord 10/1 1971

Den 16-januar 1971 var en stor dag i Svartisen Broderforening, for på denne dagen var det nemlig slutt på Broderforeningens historie, og den gikk over til å bli Loge nr 78 Svartisen av I.O.O.F.

Det var i det hele tatt tre høytidelige handlinger som skulde foregå på denne dag. Innvielse av vår nye Logesal, innstituering av logen, og innsetting av valgte og utnevnte embedsmenn og alle tre sermonier ble på en verdig og høytidelig måte ledet av høyverdige Bror Storsire Arne Espelund med god støtte av Stormasjall Olav Jensen frea Storlogen, og DDSS Odd Landmark fra distrikt nr 6.                                                                                                                                                                                                       Eks overmestrene Edvall Nilsen, Johs Frantsen, Edvin Jentoftsen og Storrepresetant Jarle Jensen fra loge loge nr.68 Landego fungerte som Herolder. 

Overmester Leif Klein fra Loge nr 3 Eystein overleverte som gave fra de tre Trondheimsloger Seremonimesterstav. Fra moderloge nr 68 Landego møtte 19 brødre med fruer, og av disse var 9 Rebekkasøstre.  

De tilstedeværende logebrødre og søstre fikk oppleve en høitidsstund som nok hos de fleste vil feste seg som et stort minne for livet. De høytideligehandlinger og sermonier ble på en fremragende måte understøttet av musikk fremført av organist S.Andersen fra Loge landego og fiolinist R.Wold fra Svartisen.  

Da de høytidelige handlinger var avsluttet ble alle tilstedeværende innvitert til selskapelig samvær med mye god mat og taler og lykkeønskninger for det nye skudd på Odd Fellows stamme og alle gode ønsker samlet seg om at Loge nr 78 Svartisen måtte vokse seg sterk og stor til glede for dens medlemmer og til gagn for Odd Fellows store ideer og mål.

N.Lockert