Odd Fellow leiren Nordland

Odd Fellow leiren Nordland ble grunnlagt i Bodø den 10 mai 1974 som Odd Fellow leir nr 13 i Den Norske Odd Fellow Ordenen.

Leirens emblem er utarbeidet av patriark Olav Bjelvin, og ble godkjent av Storlogen den 3. januar 1974.

Leiren er idag en av to Odd Fellow leirer i distrikt 13 (Salten).

I 2005 ble Odd Fellow leiren Salten skilt ut fra Odd Fellow leiren Nordland, for å kunne håndtere økningen i medlemsmassen.

Historikk

Siden 1962 hadde Odd Fellow brødre i Bodø benyttet 3. etasje i lokalet til Håndverkerens klubb som ordenslokale.

Embedsstolene ble laget av snekkermester Sigurd Soløy, mens draperiene og utstyret ble laget av bror Olav Bjelvin.

Den 12. februar 1966 flyttet brødrene inn i 3. etasje i Fram Kino's gård, over Restaurant Phønix. Embedsstolene ble bevart, mens brødrene Olav Bjelvin og Roald Bing Jensen laget nye draperier.

En søknad om å opprette en leirforening i Bodø ble sendt i november 1966. Den ble avslått fordi byen bare hadde to patriarker med DKP-grad. Statuttene i Den Norske Odd Fellow Ordenen krever at en leir ledes av fire patriarker med DKP-grad.

Etter avslaget fortsatte brødrene å møtes i uformelle sammenkomster, uten rituelle handlinger eller valg, der målsetningen var etableringen av en leirforening.

Bodø Leirforening (1970)

Tillatelsen om å danne Bodø Leirforening ble gitt den 10. oktober 1970, og foreningen ble underlagt Odd Fellow leiren Trøndelag.

Det første ordinære møtet ble avholdt den 25. november 1970.

Under et møte i Bodø den 13. november 1971 ble foreningen anmodet av Odd Fellow leiren Trøndelag om å stille med vakter til innvielsesritualene i Patriark-graden og graden Den Gylne Leveregel.

Etter gjenvalget av foreningens embedsmenn i 1972, ble det innledet en kontinuerlig kontakt med leiren i Trondhjem med sikte på å opphøye foreningen til en selvstendig leir som skulle omfatte Odd Fellow logene Landego og Morild i Bodø, samt logene Svartisen , Øyfjell og Orion.

Under det 27. leirforeningsmøte den 6. juni 1973 ble navnet på den kommende leiren gitt navnet «Nordland», og det ble besluttet at tidspunktet for dens instituering skulle avgjøres våren 1974.

Selvstendig leir (1974)

Den 10. mai 1974 kl.19:00 ble leiren instituert av Stor Sire Arne Espelund i lokalene til Fram Kino's gård, med tre patriarker fra Landego, én fra Svartisen og én fra Morild tilstede som chartermedlemmer.

Fra Storlogen møtte også Stor Sekretær og Stor Marsjal, samt DDSS Odd Landmark, Trondheim. Fra leiren i Trondhjem møtte H.P. Kåre Ditlev Hansen. Alle loger fra Salten var representert, sammen med gjester fra Odd Fellow leirene Vestfold og Hålogaland.

I juni 1974 ble Norman Vikene Johnsen utnevnt av Stor Sire til DDSS.

I 1975 ble Johannes Frantsen valgt til HP, installert sammen med sitt embedskollegium den 3. september samme år av 1. Dep Sire Leif Tuman. Fra 7. januar 1976 fungerte John Hunstad som Eks. HP.

Den 8. mai 1976 avholdt leiren sitt møte i Mosjøen. Siden da har leiren årlig avholdt møter utenfor Bodø, i Glomfjord, Mo i Rana og Mosjøen.

Ved opprettelsen hadde leiren 77 patriarker, som tidligere hadde tilhørt leiren i Trondhjem: 37 fra Landego, 19 fra Øyfjell, 9 fra Svartisen, 9 fra Morild og 3 fra Orion.

Den 9. november ble 22 patriarker tildelt DGL-graden: fordelt på logene Landego (10), Svartisen (5), Øyfjell (4) og Morild (3).

Den 4. oktober1983 ble leiren utvidet med Odd Fellow logen Bodin, og den 21. september 1991 med Odd Fellow logen Stella Nova.

Ved opprettelsen av Odd Fellow leiren Helgeland den 23. november 1991, ble loge Orion i Mo i Rana utskilt fra Odd Fellow leiren Nordland.