Brødre som har fått tildelt Storlogegraden

 

2018

Kjell Arne Solem

2016

Arnt-Johan Hanssen

2014

Dagfinn Magne Lind

2012

 Geir-Arne Storøy

2012

 Edvard Jakobsen

2008

 Bjørn W. Johansen

2006

 Helge Olsen

2004

 Knut Almbakk

2002

 Kjell Kristoffersen

2000

 Terje Remme

1998

 Ragnar Larsen

1996

 Thor Eliassen

1994

 Finn Olsen

1992

 Jarl johan Jensen

1990

 Svein Erik Berg

1988

 Svein Berg- Leirvåg

1986

 Paul Støre

1984

 Børre Frantzen

1980

 Olav Bjelvin

1978

 Per Schrøder

1976

 Ekroll Nilsen

1974

 Ludolf Olsen