Den norske Odd Fellow Ordenen er en norsk avlegger av Independent Order of Odd Fellows, som ble grunnlagt i BaltimoreUSA, den 26. april 1819. Ordenens symbol er tre kjedeledd som symboliserer vennskap, kjærlighet og sannhet. Ordenen er åpen for kvinner og menn og baserer sin lære og virksomhet på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens etikk er mer enn teori. Målet kommer også til uttrykk i det påbud Ordenen har gitt medlemmene helt fra starten i 1819; de fire grunnpilarene å besøke de syke, å hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse.

Mannlige medlemmer er organiserte i Odd Fellow loger og leirer. Kvinnelige medlemmer (Rebekkasøstre) er organiserte i Rebekkainstitusjonen som er det overordnede organet for Rebekkaloger og Rebekkaleirer. De er en integrert og likestilt del av Ordenen.

Ordenen er inndelt i grader, og innvielsene i gradene skjer gjennom ritualer som ikke er tilgjengelige for utenforstående. Medlemmer av de fire første gradene møtes i loger, mens medlemmer av høyere grader møtes i leirer.

For å bli medlem må man ha en fadder og anbefales av to medlemmer. Man må være fylt 21 år, ha et godt omdømme og tro på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder. Det stilles ikke krav til tilhørighet til en bestemt religion.

Ordenen kom til Norge i 1898 da den første Odd Fellow loge ble grunnlagt i Stavanger. Den ble senere flyttet til Christiania. Den første Rebekkaloge ble grunnlagt i Christiania i 1909. Pr. 1. januar 2009 hadde Den norske Odd Fellow Ordenen 23.540 medlemmer – 12.616 brødre og 10.924 søstre, fordelt på 151 Odd Fellow loger og 125 Rebekkaloger. Innenfor en geografisk region danner flere loger en leir. Det er i dag 25 Odd Fellow leirer og 24 Rebekkaleirer.

Den norske Odd Fellow Ordenen er i dag underlagt Den Europeiske Stologe, som har det overordnede ansvar for Ordenens drift og utvikling i Europa.