Odd Fellow logen Morild ble grunnlagt den 22. april 1972 i Bodø som Odd Fellow loge nr 81 i Den Norske Odd Fellow Ordenen.

Logen er oppkalt etter lysfenomenet morild, som er vanlig i havet utenfor Bodø.

Logens segl portretterer en Nordlandsbåt som seiler på havet, og symboliserer Bodøs rolle som et av de største byggestedene for slike båter på 1800-tallet.

Loge nr.81 Morild har sitt utspring fra Loge nr. 68 Landego. Denne Logen var den første Odd Fellow enheten i Bodø og ble stiftet i 1962.

I 1970 fikk samtalene blant Ordensbrødrene om en loge nr. 2 i Bodø en mer konkret form.

 

Eks OM Ekroll Nilsen påtok seg oppgaven med å gå i spissen og 27. november 1970 møtte følgende brødre for å forberede etablering av en Broderforening

Ekroll Nilsen
Ludolf Olsen
Olav Bjelvin
Knut Haneseth
Asmund Vaag
Per Schrøder
Børre Frantzen
Kjell Larsen
Kåre Gudvangen
John Ditlefsen

 

Den 17. januar 1971 holdt Loge nr. 68 Landego ekstraordinært møte for innstiftelse av Broderforening.

Dette skjedde i nærvær av Stor Sire Arne Espelund og DDSS Odd Landmark. I tillegg til Broderforeningens 10 medlemmer møtte 36 brødre fra Loge nr. 68 Landego.

De valgte tillitsmenn ble innsatt i sine embeder og Broderforeningen var i gang.

Lørdag 22.april 1972 ble Loge nr.81 Morild innstiftet.

Fra Stor Logen møtte Stor Sire og Stor Sekretær i spissen for sine embedsmenn. Stor Sire overrakte fribrevet, og installerte Loge nr. 81 Morilds første valgte embedsmenn, som var:

 

Eks OM Ludolf Olsen
OM Ekroll Nilsen
UM Per Schrøder
Sekretær Olav Bjelvin
Kasserer Kjell Larsen
Skattmester Asmund Vaag

 

Følgende utnevnte embedsmenn ble innsatt i sine embeder :

 

CM Kåre Gudvangen
Kap. Børre Frantsen
Insp. Leif Torrissen
IV Reiert Tandberg
YV Sivert Alstad
Org. Jens Chr Berge
OM h.ass. Knut Haneseth
OM v.ass. Erling Carolin
CM h.ass. Halvor Larsen
CM v.ass. Roald Bing Jenssen
Arkivar Alfred Grubstad
UM h.ass. Jon N Welde
UM v.ass. Thor Otto Steen

 

Etter hvert som både Loge nr. 68 Landego og Loge 81 Morild vokste i medlemstall gjennom 1970 årene ble spørsmålet om ny ekspansjon for Odd Fellow ordenen i Bodø diskutert og denne gangen i fellesskap mellom Loge nr. 68 Landego og Loge nr 81 Morild.

 

Eks OM John Hunstad i Loge nr 68 Landego påtok seg oppgaven med å gå i spissen for nyetableringen.

16.juni 1982 ble det sendt søknad til Storlogen om å få danne Broderforening. Søknaden var undertegnet av 10 ordensbrødre, fire av dem fra Loge nr. 81 Morild.

 

Da Bodin Broderforening ble etablert gikk disse 10 brødrene fra Loge nr. 81 Morild inn i broderforeningen og senere Loge nr. 106 Bodin:

Gunnar Larsen
Edvard Odd Dølvik
Helge Heitmann
Torstein Wiik
Olav Martin Jentoft
Jørgen Jørgensen
Odd Skålvoll
Tore Sørensen
Johan Jensen
Asbjørn Olsen

 

Det står ikke til å nekte for at Loge Morild ved etableringen av Loge Bodin, led et følbart tap.

 

Det var 10 av de mest aktive brødrene som forlot logen, og når flere av dem senere er blitt valgt til OM i Loge Bodin, kan vi trygt si at det var ressurspersoner som forlot Loge Morild for å sørge for ordenens knoppskyting i Bodø.

 

Loge nr. 81 Morild har også bidratt til knoppskyting i Saltdal.

 

Svein Roald Meisler kan som eldste medlem av Loge Saltdal stå som opphavsmann for Loge tanken i Saltdal.

 

Pådriveren i arbeidet som førte til etableringen av Saltdal-logen var imidlertid Olav Bjelvin – Loge Morilds daværende Storrepresentant.

Olav Bjelvin bidro senere med utformingen av Loge Saltdals segl og innredning av Logesalen. Den nye Logen kvitterte med å velge ham som sin første Storrepresentant.

 

Fra 10 medlemmer som i 1972 tok initiativet til Broderforening, har Loge nr.81 Morild ekspandert kraftig og i 2002 ble det besluttet at det var tid for nok en knoppskyting. Den 12.januar 2003 ble Hundholmen  Broderforening  etablert med utspring fra Loge nr.81 Morild

 

I perioden 2003 og frem til Installasjon av Loge nr.147 Elias Blix, den 6.mars 2004, hadde  45 av brødrene meldt overgang til den nye Logen.

 

Loge Morild hadde på dette tidspunktet 147 brødre, og ble etter 6.mars 2004 redusert til 102 medlemmer.

 

Medlemstallet har variert mellom 102 medlemmer i 2004 og opptil 106 medlemmer i mars 2010.

 

Kollegiet 1995 - 1997

Storrepresentant ???
Fung. Eks. OM Thor Gunnar Eliassen
OM Ragnar Larsen
UM Terje Remme
Sekretær ???
Skattmester ???
Kasserer ???

 

Kollegiet 1997 - 1999

Storrepresentant ???
Fung. Eks. OM Ragnar Larsen ???
OM Terje Remme
UM Kjell Kristoffersen
Sekretær ???
Skattmester ???
Kasserer ???

 

Kollegiet 1999 - 2001

Storrepresentant ???
Fung Eks. OM Terje Remme
OM Kjell Kristoffersen
UM Knut Almbakk
Sekretær Helge Olsen
Skattmester ???
Kasserer ???

 

Kollegiet 2001 - 2003

Storrepresentant Finn Olsen
Fung. Eks. OM Kjell Kristoffersen
OM Knut Almbakk
UM Helge Olsen
Sekretær John Martin Karlsen
Skattmester Edgar Ågnes
Kasserer Kjell Kristiansen

 

Kollegiet 2003 - 2005

Storrepresentant Finn Olsen (Til 28.09.2004)
Fung. Eks. Om Knut Almbakk
OM Helge Olsen
UM Bjørn W. Johansen
Sekretær John Martin Karlsen
Skattmester Edvard Jakobsen
Kasserer Kåre Tverbak

 

Kollegiet 2005 – 2007

Storrepresentant Jarl Jensen (Fra 29.09.2004)
Fung. Eks. OM Helge Olsen
OM Bjørn W Johansen
UM Edvard Jakobsen
Sekretær Rolf Martinsen
Skattmester Tore Holst Andersen
Kasserer Geir-Arne Storøy

 

Kollegiet 2007 - 2009

Storrepresentant Jarl Jensen
Fung. Eks. OM Bjørn W. Johansen
OM Edvard Jakobsen
UM Geir-Arne Storøy
Sekretær Harald Åsheim
Skattmester Dagfinn Magne Lind
Kasserer Kjell Helge Pedersen

 

Kollegiet 2009 - 2011 (Installert 08.09.2009)

Storrepresentant: Helge Olsen
Fung. Eks. OM Edvard Jakobsen
OM Geir-Arne Storøy
UM Dagfinn Magne Lind
Sekretær Kjell Arne Solem
Skattmester Ivar Olsen
Kasserer Arnt Johan Hanssen

 

Pr. 01.01.2011 hadde Loge nr. 81 Morild 100 medlemmer!

Ved innvielsen den 08.02.2011 fikk vi et tilskudd på to nye medlemmer

 

Den 22.03.2011 fratrådte Helge Olsen som storrepresentant etter eget ønske. Han hadde da fungert som Loge Morild´s storrepresentant fra dato 09.09.2008 og fram til denne datoen. Den nye storrepresentanten som ble valgt som hans etterfølger var Eks.OM Knut Almbakk.

 

Kollegiet for 2011-2013 (Installert 23.08.2011)

Fung. Storrepresentant Knut Almbakk
Fung. Eks. OM Geir-Arne Storøy
OM Dagfinn Magne Lind
UM Arnt-Johan Hanssen
Sekretær Svein Ole Smedby
Skattmester Kjell Arne Solem
Kasserer Torstein Olsen

 

Ny Storrepresentant:

Den 10.04.2012 ble Edvard Jakobsen, valgt og innsatt i embedet som Storrepresentant for perioden 2012 - 2016. DSS Torbjørn Strand stod for innsettelsen. Knut Almbakk som fungerte fra 22.03.2011 og frem til denne dato ble takket for vel gjennomført arbeid.

 

Kollegiet for 2013-2015 (Installert 10.09.2013)

Storrepresentant Edvard Jakobsen
Fung. Eks. OM Dagfinn Magne Lind
OM Arnt-Johan Hanssen
UM Kjell Arne Solem
Sekretær Torgeir Willumsen
Skattmester Kåre Johan Andreassen
Kasserer Geir Ståle Antonsen

 

Kollegiet for 2015-2017 (Installert 08.09.2015)

Storrepresentant Edvard Jakobsen
Fung. Eks. OM Arnt-Johan Hanssen
OM Kjell Arne Solem
UM Geir Ståle Antonsen
Sekretær Erik Salamonsen
Skattmester Per Albin Bolle
Ceremonimester: Eirik Jakobsen

Nytt av året er at embedet som kasserer er tatt ut og at det er innsatt et nytt valgembede som Ceremonimester.

 

Kollegiet for 2017-2019 (Installert 12.09.2017 )

Storrepresentant Geir Arne Storøy
Fung. Eks. OM Kjell Arne Solem 
OM Geir Ståle Antonsen
UM Eirik Jakobsen
Sekretær Erik Salamonsen
Skattmester Arne Kristian Andreassen
Ceremonimester: Arnt Ove Nilsen

 

Kollegiet for 2019-2021 (Installert 10.09.2019 )

Storrepresentant Geir Arne Storøy
Fung. Eks. OM Geir Ståle Antonsen 
OM Eirik Jakobsen
UM Ole Bjørn Jensen 
Sekretær Kristoffer Djupvik
Skattmester Kåre Andreassen
Ceremonimester: Arne Akeren
Kapellan Erik Salamonsen 

 

Kollegiet for 2021-2023 (Installert 14.09.2021 )

Storrepresentant Arnt-Johan Hanssen
Fung. Eks. OM Geir Ståle Antonsen 
OM Dagfinn Magne Lind
UM Jan-Martin Haugen Dypfest
Sekretær Kristoffer Djupvik
Skattmester Svein Oddvar Hobbelstad
Ceremonimester: Arne Akeren
Kapellan Hans Petter Fritzøe 

 

Kollegiet for 2023-2025 (Installert 12.09.2023)

Storrepresentant Arnt-Johan Hanssen
Fung. Eks. OM Eirik Jakobsen
OM Jan-Martin Haugen Dypfest
UM Arne Kristian Andreassen 
Sekretær Torgeir Willumsen
Skattmester Svein Oddvar Hobbelstad
Ceremonimester Arnt Ove Nilsen
Kapellan Erik Salamonsen