Bakerst fra venstre:  Kap. Jan Einar Kaasa, Sekr. Christer Selbo Mathisen, Storrep. Geir Ståle Aursnes,                                                        Skm Willy Krøgli, CM Ove Sandli

I første rekke fra venstre: UM Jan Larsen Hoffgaard, OM Thor Magne Malmquist. Eks.OM Ragnar Lie.