Spesielt til deg som er mellom 21 og 35 år

Du møter dine første utfordringer som voksen, stifter gjerne familie, får barn og starter på en yrkeskarriere.  Disse årene av ditt liv er full av utfordringer. Det er vanskelig å få tiden og for den saks skyld pengene til å strekke til.

Når du hører om Odd Fellow Ordenen virker det som noe gammeldags og kanskje fjernt. Har du en far, mor, onkel eller annen slektning som er med i Odd Fellow Ordenen hjelper det litt på forståelsen, men du skal kanskje likevel være spesielt moden og interessert for å avsette tid og penger på logearbeid.

Tenk likevel gjennom om noen av de innledende punktene treffer deg litt. Mange av ”gamlegutta” i loge nr. 26 Svenør i Larvik begynte i logen nettopp i din alder. Noen var litt til og fra den første tiden, andre tok en pause når maset var som størst. Hva tror du fikk dem til å vende tilbake?  Har du kanskje behov for å trene litt på noen av rollene i yrkeslivet?

Logen har forståelse for at unge mennesker har vanskeligheter med å finne tid til logearbeid.  Vi lover derfor å tilpasse oppgavene i logen til din livssituasjon.

Vi trenger en Odd Fellow loge som også er preget av ungdom av i dag. Vi vet du kan bidra – vi vet vi trenger nettopp deg

 

Spesielt til deg som er mellom 36 og 50 år

Mange sier at livet starter med 40. Du befinner deg nå midt i ditt yrkesaktive liv og for mange betyr det arbeid fra tidlig til sent.  Barna vokser til og er kanskje ikke lenger så avhengig av deg.  Nesten 50 % av Norges befolkning opplever livskriser og skilsmisser nettopp i alderen mellom 36 og 50.

I stedet for å drukne deg i enda mer arbeid og forsøke å komme gjennom denne vanskelige tiden alene, er det kanskje et alternativ å søke mot fellesskapets erfaringer og støtte. Det er nå du står i fare for å legge grunnlaget for dine fremtidige helseproblemer.  Vi gir også deg det rådet: les gjennom de innledende spørsmål – tror du Odd Fellow Ordenen kan være det stedet du henter styrke og oppdrift for fremtiden?   Du begynner nå å forstå verdien av sunn etikk og aner at trærne ikke vokser inn i himmelen. Men hvem har mot til å ta beslutningen om å begrense sin innsats i yrkeslivet til fordel for logearbeid.  De fleste som har gjort det angrer ikke.

Man skal passe seg for å få så mye ros at man presser seg over en fornuftig grense. Vi trenger alle minst 2 dager i måneden der vi søker avveksling og ro.

Kvinner er vanligvis flinkere enn menn til å bygge nettverk.  Det er derfor en spesiell oppfordring til mennene, bygg dine nettverk mens helsa holder. Odd Fellow Ordenen trenger den middelaldrendes kraft og mot.

 

Spesielt til deg som er over 50

Over 50 år ja, også 60 år og mer er i dag ingen kritisk alder. De fleste kan ennå se fram til mange opplevelsesrike år – hvis helsa holder.

De fleste har nå nådd høyden av sin karriere – har begynt et annerledes liv med større grad av frihet – kanskje.  Bestefar- og bestemor-rollen gjør at vi reflekterer over sammenhengene på en annen måte enn tidligere. Odd Fellow Ordenen er da et sted der du vil finne grobunn for dine ideer og tanker. Vi tilbyr deg alternativ vekst sammen med likesinnede brødre.

Vi er sikre på at du kjenner deg igjen i de innledende behovene og har lyst og mot nok til å ta imot en invitasjon til å bli nærmere kjent med oss. Vi håper derfor at denne presentasjonen har gjort deg litt nysgjerrig – du vil finne mange brødre i din aldersgruppe.