Nevnd for styrkelse og ekspansjon arrangerer åpen lørdagskaffe på Sletvold  så fremt huset er ledig og det passer for nevndens medlemmer.

 

Ingen planlagt