Møte  Møtedag  Øvelse dato  Tidspunkt

 

 1. Grad  Tirsd. 9.feb  Mandag 8. feb  18:00  

 

 

 

Endringer kan forekomme. Møt presist så vi kommer i gang til rett tid. Dine brødres tid er verdifull. Det er viktig at du svarer på CMs innkalling til øvelse, da han har ansvaret for å fylle alle stoler og roller.