25 ÅRS VETERANJUVELER

Bror Birger Ole Berg                   09.03.2010

Bror Erling Stuen                       28.01.2004 

Eks. OM Reidar Gjørtz                27.02.1990

Eks. OM Johan Fredrik Dahle      09.12.1986 (Loge 111 Olav Tryggvason)

  

40 ÅRS VETERANJUVELER

Eks. OM Reidar Gjørtz                15.03.2005

Eks. OM Johan Fredrik Dahle      11.12.2001 (Loge 111 Olav Tryggvason)

 

50 ÅRS VETERANJUVELER

Eks. OM Reidar Gjørtz                 06.03.2015

Eks. OM Johan Fredrik Dahle      16.12.2011

 

Fra tildeling av 25 års Veteranjuvel 9. mars 2010
Fra tildeling av 25 års Veteranjuvel 9. mars 2010